ReadyPlanet.com
dot
RFID คืออะไร

RFID ย่อมาจากคำว่า Radio Frequency Indentification เป็นระบบที่ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เพื่อวัตถุประสงค์หลังในการใช้งานที่ระบบฉลากแบบบาร์โค๊ตไม่สามารถใช้การได้ โดยจุดเด่นของ RFID คือ ความสามารถในการอ่านข้อมูลของฉลากได้โดยที่ไม่ต้องมีการสัมผัส สามารถอ่านค่าได้แม่นยำแม้ในสภาพที่ทัศนวิสัยไม่ดี ทนต่อความเปียกชื่น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก และสามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง 

ปัจจุบันมีการนำ RFID มาใช้งานกันในงานหลายงาน ไม่ว่าจะเป็นในบัตรชนิดต่างๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร ATM บัตรเข้าออกสำนักงาน หรือ ในอาคารที่พัก บัตรจอดรถ ฉลากของสินค้า หรือแม้แต่ใช้ฝั่ง RFID ลงในตัวสัตว์เพื่อบันทึกประวัติ เป็นต้น 

การนำ RFID มาใช้งานก็เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการผ่านเข้าออกบริเวนใดบริเวณหนึ่ง เพื่ออ่าน หรือ เพื่อเก็บข้อมูลบางอย่างเอาไว้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เป็นฉลากสินค้า RFID ก็จะถูกนำมาใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เพื่อให้สามารถทราบถึงที่มาที่ไปของสินค้าชิ้นนั้นได้

สำหรับรูปแบบของเทคโนโลยี RFID ที่ใช้ในการดังกล่าวก็มีทั้งแบบสมาร์ดการ์ดที่สามารถถูกเขียน หรือ อ่านข้อมูลออกมาได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัสกับเครื่องอ่านบัตร หรือ คอนแทคเลสสมาร์ดการ์ด (Contact less Smart Card) , เหรียญ , ป้ายชื่อ หรือ ฉลากซึ่งมีขนาดเล็กมาก จนสามารถแทรกลงระหว่างชั้นของเนื้อกระดาษ หรือ ฝั่งเอาไว้ในตัวสัตว์ ได้เลยทีเดียว

องค์ประกอบหลักของ RFID ประกอบด้วย  2 ส่วน

     1. Transponder   ตัวจัดเก็บและส่งข้อมูล ซึ่งมาจากคำว่า Transmitter ผสมกับคำว่า Responder ที่อยู่ในรูปแบบของ ฉลาก หรือ ป้าย โดยฉลากนี้จะทำ   การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุชิ้นนั้นเอาไว้ โดยเราอาจเรียก  ทั่วๆไปว่า " Tag" (แท๊กส์) ซึ่งแท๊กส์ จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณ หรือ ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในแท๊กส์ตอนสนองไปที่ตัวอ่านข้อมูล

     2. Reader  อุปกรณ์สำหรับอ่าน หรือ เขียนข้อมูลภายในแท็กส์

หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบ RFID

การสื่อสารระหว่างแท็กส์ และ ตัวอ่านข้อมูลจะเป็นการสื่อสารกันโดยอาศัยช่องความถี่วิทยุ ผ่านอากาศ ซึ่งสัญญาณนี้ผ่านได้ทั้ง โลหะ และ อโลหะ แต่ Tags ไม่สามารถติตต่อกับเครื่องอ่านให้อ่านได้โดยตรง เมื่อเครื่องอ่านส่งข้อมูลผ่านความถี่วิทยุ แสดงถึงความต้องการข้อมูลที่ถูกระบุไว้จากป้าย ป้ายจะตอบข้อมูลกลับ และ เครื่องอ่านจะส่งข้อมูลต่อไปยังส่วนประมวลผลหลักของคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องอ่านจะติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์โดยผ่านสายเครือข่าย Lan (Loco Area Network ) หรือ ส่งผ่านทางความถี่วิทยุจากทั้งอุปกรณ์มีสายและอุปกรณ์ไร้สาย

ข้อมูลเพิ่มเติม :

(เพื่อให้เข้าใจ RFID ได้ง่ายยิ่งขึ้น ทางสมาร์ท ไอเดนทิฟาย จึงได้ Link ข้อมูลด้านล่างที่เกี่ยวข้องมาให้ เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น คะ :) 

www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php

http://www.youtube.com/watch?v=4Zj7txoDxbE
ความรู้เกี่ยวกับ RFID

ภาคความรู้และการประยุกต์ใช้งาน : Applications solution
คลื่นวิทยุมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีและบาร์โค้ด
RFID Tag แบบ Passive
การสื่อสารกันระหว่างเครื่องอ่าน (RFID Reader) กับ RFID Tag
การตัดสินใจในการเลือกซื้อ Tag
รูปแบบการแปะติดสติ๊กเกอร์บนสินค้า
ข้อได้เปรียบของระบบ RFID กับ ระบบ Barcode
RFID : ธุรกิจร้านทอง
RFID Wristband : ไอเดียสำหรับการใช้งาน RFID Wristband !
RFID กับระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์อัตโนมัติ
RFID กับระบบ Live Stock
RFID กับระบบคลังสินค้า
  
 
Smart Identify
ที่อยู่ : เลขที่ 594/9 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กทม.รหัสไปรษณีย์ 10510
Tel: (02)136-9171-4      Fax: (02)136-9175 
Email: info@smartiden.com   Website: http://www.smartiden.com