ReadyPlanet.com
dot
 

 

 

บริษัท สมาร์ท ไอเดนทิฟาย จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยเป้าหมายของกลุ่มสินค้า เรามุ่งเน้นในเรื่องเทคโนโลยีและเครื่องจักรในการระบุรหัสสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสินค้า เช่น การตรวจสอบวันที่ผลิตของสินค้า วันหมดอายุ แหล่งที่มาของสินค้า แหล่งจัดเก็บ การควบคุมการเข้าออกของสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย 

 

 

ความเป็นมืออาชีพ Professionalism

ได้รับการยอมรับที่ดี ในมาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ 

 

การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ Pragmatism

สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหา และมีความยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ร่วมกันด้วยดี 

การคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ Innovation

คิดค้น พัฒนาปรับปรุง ให้เกิดแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

 

พลังทีมงาน Team Spirit

สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้วยความรู้รัก สามัคคี

 

                                     

 

 

 

 About Us
About Us
หน้า 1/1
1
[Go to top]
  
 
Smart Identify
ที่อยู่ : เลขที่ 594/9 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กทม.รหัสไปรษณีย์ 10510
Tel: (02)136-9171-4      Fax: (02)136-9175 
Email: info@smartiden.com   Website: http://www.smartiden.com
 


  
 
Smart Identify
ที่อยู่ : เลขที่ 594/9 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กทม.รหัสไปรษณีย์ 10510
Tel: (02)136-9171-4     Fax: (02)136-9175 
Email: info@smartiden.com   Website: http://www.smartiden.com
Line:  @smartidentify  Link Click