ReadyPlanet.com
dot
บริษัท สมาร์ทไอเดนทิฟาย จำกัด ได้นำเข้าและจัดจำหน่ายบ้ตร อาร์เอฟไอดี การ์ด (RFID Card) หรือ บัตร สมาร์ท การ์ด (Smart Card) หลายประเภท เพื่อรองรับการใช้งานในหลายด้าน เราจำหน่ายบัตรทุกคลื่นความถี่ ตั้งแต่ บัตรคลื่นความถี่ต่ำ (LF Card) เฃ่น บัตร Proximity Card, บัตรหลังเต่า หรือ บัตร Clamshell Card, บัตร Termic Card, บัตรคลื่นความถี่สูง (HF Card) เช่น บัตร Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight, บัตร I-Code SLI บัตรคลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF Card) เช่น บัตร UHF, บัตร UCODE, ซึ่งการจำหน่ายเราขายทั้งแบบบัตรขาวเปล่า และบัตรที่เรารับบริการพิมพ์ให้กับทางลูกค้า เรามีรับประกันสินค้ากรณีบัตร อาร์เอฟไอดี ซื้อไปใช้และ ไม่สามารถอ่านได้ โดยยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ
View :   Sort :

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
พบสินค้า 11 รายการ

 view
รหัส : RFID-CD-00
RFID Printing Card
Printing Card
รับพิมพ์บัตร อาร์เอฟไอดี ( RFID Printing Card ) พิมพ์ได้ทั้งแบบสี 4 หน้าหลัง หรือหน้า 4 สี หลัง 1 สี
รับพิืมพ์แบบ Off Set สามารถพิมพ์บัตรมีชิปและไม่มีชิป ได้ทั้งคลื่นสุง (HF) คลื่นต่ำ(LF) บัตรคลื่นสูงยิ่ง (UHF)หรือ Dual Card ( 2 ชิปใน 1 บัตร รับพิมพ์ทั้งบัตรพนักงาน บัตรนักเรียน นักศึกษา บัตรจอดรถ บัตรเข้าออกอพาร์ทเมนต์ บัตรเข้าออกคอนโด หรือบัตรอื่น ราคาถูก และราคาเหมา รับพิมพ์งาน Project ต่างๆ ราคาพิเศษ


 view
รหัส : RFID-C-LF-03
Clamshell card
ประเภทบัตร : คลื่นต่ำ 125KHz. / read only
Mode : บัตรคลื่นต่ำ อ่านอย่างเดียว (Read only Card)
RF Standard : ISO18000-2

บัตรอาร์เอฟไอดี (RFID Card) แบบที่เรียกว่า Clamshell card หรือ ตามท้องตลาดทั่วไป เรียกว่าบัตร Clamshell หรือ บัตรหลังเต่า เป็นบัตรอาร์เอฟไอดี คลื่นต่ำ 125 KHz. อ่านระยะใกล้ เป็นบัตรประเภทเดียวกับบัตร Proximity เพียงแต่จะมีความหนากว่า ซึ่งบัตร Clamshell นี้ เป็นบัตรคลื่นต่ำแบบหนา 1.8 mm. จึงแข็งแรงทนทาน และบัตร Clamshell นี้ มาพร้อมกับรูปเจาะเพื่อใช้สำหรับคล้องสาย ดังนั้น บัตร Clamshell นี้ส่วนมากมักจะนำมาใช้เป็นบัตร สำหรับเข้าออกอาคาร , บัตรเข้าออกสำนักงาน หรือ บัตรเข้าออกอาพาร์ทเม้น ข้อเสียของบัตร Clamshell (Clamshell Card) นี้ คือไม่สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์บัตรตามท้องตลาดได้


 view
รหัส : RFID-C-LF-01.1
Proximity Card
ประเภทบัตร : คลื่นต่ำ LF (125 KHz.)
Mode : บัตรคลื่นต่ำ อ่านอย่างเดียว (Read only Card)
RF Standard : ISO18000-2

คุณสมบัติ บัตรอาร์เอฟ ไอดีการ์ด (RFID Card) หรือ บัตรสมาร์ท การ์ด (Smart Card) คลื่นต่ำ ภาษาทางท้องตลาดทั่วไป อาจเรียกว่า บัตรพรอกซิมิตี้การ์ด (Proximity Card) หรือ บัตร Prox ที่เรียกสั้นๆ เป็นบัตร RFID ที่อ่านระยะใกล้ เรียกได้ว่าเป็นการแตะบัตรกับตัวอ่าน Reader card เลยที่เดียว เป็นบัตรแบบอ่านอย่างเดียว ไม่สามารถ Key เก็บข้อมูลในตัวบัตรได้ ข้อมูลในบัตรจะเป็นตัวเลข ที่เราเรียกว่า Unit Number คือตัวเลขที่ไม่ซ้ำกัน การใช้งานทั่วไปมักจะนำมาใช้กับ บัตรนักเรียก บัตรนักศึกษา บัตรเข้าออกพนักงาน บัตรเข้าออกอาคาร หรือ บัตรเข้าออกอาพาร์ทเม้น สามารถนำมาพิมพ์ 4 สีกับเครื่อง Card Printer ได้ สำหรับบัตร Proximity ที่ทางบริษัทฯ จำหน่ายมีทั้งแบบขาวเปล่าที่พิมพ์ Number บนบัตร และ ขาวเปล่าที่ไม่พิมพ์ตัวเลขบนบัตร ซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปพิมพ์ 4 สีต่อไป
 view
รหัส : RFID-C-HF-01
Mifare 1K Blank card
ประเภทบัตร : คลืนสูง HF (13.56 MHz)
Mode : บัตรคลื่นสูง อ่านและเขียน (Read/Write Card)
RF Standard : ISO14443A

บัตรอาร์เอฟไอดี (RFID Card) ประเภทบัตรอาร์เอฟไอดี คลื่นสูง หรือ บัตรคลื่น HF ซึ่งตามท้องตลาดทั่วไปมักจะเรียกว่า บัตร Mifare (Mifare Card) ซึ่งจริงๆ แล้ว Mifare เป็นชื่อเรียกของซิป ซึ่งเรียกว่า Mifare MF 1IC S50 ซึ่งถูกผลิตมาจากบริษัท NXP, แต่เรามักเรียกสั้นๆ ว่า บัตร Mifare โดยบัตร Mifare เป็นบัตรประเภทอ่านและเขียน แบ่งเป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับ Memory ในการารจัดเก็บข้อมูลในบัตร สำหรับสินค้า Mifare 1K (Mifare Classic 1K Card) นี้ เป็นบัตรคลื่นสูง มีการหน่วยความจำที่ 1K เริ่มนิยมใช้กันมากขึ้น มักนำมาใช้สำหรับ บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา บัตรจอดรถ เป็นต้น


 view
รหัส : RFID-C-HF-02
Mifare 4K Blank card
ประเภทบัตร : คลื่นสูง HF (13.56 MHz.)
Mode : บัตรคลื่นสูง อ่านและเขียน (Read/Write Card)
RF Standard : ISO14443A

บัตรอาร์เอฟไอดี (RFID Card) ประเภทบัตรอาร์เอฟไอดี คลื่นสูง หรือ บัตรคลื่น HF ซึ่งตามท้องตลาดทั่วไปมักจะเรียกว่า บัตร Mifare (Mifare Card) ซึ่งจริงๆ แล้ว Mifare เป็นชื่อเรียกของซิป ซึ่งเรียกว่า Mifare MF 1IC S70 หรือ บัตร Mifare Classic 4K ซึ่งถูกผลิตมาจากบริษัท NXP, แต่เรามักเรียกสั้นๆ ว่า บัตร Mifare โดยบัตร Mifare เป็นบัตรประเภทอ่านและเขียน แบ่งเป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับ Memory ในการารจัดเก็บข้อมูลในบัตร สำหรับสินค้า Mifare 4K (Mifare Classic 4K Card) นี้ เป็นบัตรคลื่นสูง มีการหน่วยความจำที่ 4K byte มักนำมาใช้สำหรับบัตรที่ต้องการเก็บข้อมูลที่มากขึ้นกว่าบัตร Mifare 1K ทั่วไป อาจจะนำมาทำเป็นบัตรนักเรียน,บัตรนักศึกษา, บัตรพนักงาน , บัตรข้าราชการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ทางโปรแกรมเมอร์ต้องการเก็บในบัตรให้มากขึ้น เป็นต้น


 view
รหัส : RFID-CD-HF03
Mifare Ultralight card
ประเภทบัตร : คลื่นสูง HF (13.56 MHz.)
Protocol : ISO14443A
Mode : อ่านและเขียน


 view
รหัส : RFID-CD-HF06
I-Code SLI
ประเภทบัตร : คลื่นสูง HF (13.56 MHz.)
Mode : บัตรคลื่นสูง อ่านและเขียน (Read/Write Card)
RF Standard : ISO115693, ISO18000

บัตรอาร์เอฟไอดี (RFID Card) ที่เรียกว่า บัตร I-code SLI เป็นบัตร RFID แบบคลื่นสุง 13.56 MHz. ซึ่งสำหรับบัตร I-Code แบ่งเป็นหลายหลายประเภท เช่น I-Code SLI, I-Code SLI-S, I-Code SLI-L, I-Code SLI-X และอื่นๆ ในตระกูล I-code ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำ แต่สำหรับ I-Code SLI นี้ จะคล้ายกับบัตร Ultralight Mifare เพราะมีหน่วยความจำ ที่ 512 เหมือนกันแต่ข้อแตกต่างระหว่างของบัตร I-Code SLI กับ บัตร Ultralight Mifare หรือ บัตร Mifare ที่เห็นได้ง่ายๆ คือบัตร Mifare เป็นบัตรอ่านแบบ 1 ต่อ 1 ในขณะที่ับัตร I-Code (I-code Card) เป็นที่อ่านได้หลาย Tag ในคราวเดียวกัน แต่ทางด้านเทคนิคในเรื่องรักษาความปลอดภัย บัตร I-Code SLI จะใช้ในการปัองกันเพียง อ่านอย่างเดียว หรืออ่านเขียนได้ในแต่ละ Block เท่านั้น และหากมองในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการรักษาข้อมูลดูจะน้อยกว่าบัตรประเภท บัตร Mifare สำหรับการใช้งานอาจจะนำไปใ้ช้ในงานที่ต้องการอ่านหลาย Tag ต่อ 1 ครั้ง เช่น การทำระบบ Logistic บางจุดที่ไม่ต้องการระยะไกลมากนัก , งานตรวจสอบสินค้าในตู้ เช่น Jewelry tag


 view
รหัส : RFID-CD-DL-01
RFID Dual Card : HF+UHF
บัตร อาร์เอฟไอดี การ์ด (RFID Card) ที่เรียกว่าบัตร Dual Card หรือ บางคนเรียกว่า บัตร RFID Composite Card บัตร อาร์เอฟไอดี ชนิดนี้ มีความพิเศษ กว่าแบบทั่วไป คือ ในบัตร 1 ใบ มีคลื่น 2 คลื่น หรือ บัตร 1 ใบ มีคลื่นการอ่าน 2 คลื่นนั้นเอง สำหรับ บัตร RFID Dual Card นี้ เป็นการรวมคลื่นความถี่สูง โดยใช้ชิป Chip Mifare 1K (ISO14443) บวกกับคลื่นความถี่สูงยิ่ง UHF โดยใ้ช้ซิป Alien 9662 ทำให้บัตรนี้สามารถอ่านได้ไกลยิ่งขึ้น โดยคงคุณสมบัตรของบัตร Mifare สำหรับการใช้งาน view
รหัส : RFID-CD-DL-02
RFID Dual Card Card : LF + HF
บัตร อาร์เอฟไอดี การ์ด (RFID Card) ที่เรียกว่าบัตร Dual Card หรือ บางคนเรียกว่า บัตร RFID Composite Card บัตร อาร์เอฟไอดี ชนิดนี้ มีความพิเศษ กว่าแบบทั่วไป คือ ในบัตร 1 ใบ มีคลื่น 2 คลื่น หรือ บัตร 1 ใบ มีคลื่นการอ่าน 2 คลื่นนั้นเอง สำหรับ บัตร RFID Dual Card นี้ เป็นการรวมคลื่นความถี่ต่ำ โดยใช้ซิป EM4100 (ISO18000-2) รวมเข้ากับคลื่นความถี่สูง โดยใช้ชิป Chip Mifare 1K (ISO14443) ทำให้บัตรนี้ใช้ได้กับเครื่องอ่านที่อ่านไกล้และอ่านไกลได้ ตามมาตราฐานของตัวคุณสมบัติของซิป สำหรับการใช้งาน


 view
รหัส : RFID-CD-HF04
Mifare Ultralight C card
ประเภทบัตร : คลื่นสูง HF (13.56 MHz.)
Protocol : ISO14443A
Mode : อ่านและเขียน


หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
  
 
Smart Identify
ที่อยู่ : เลขที่ 594/9 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กทม.รหัสไปรษณีย์ 10510
Tel: (02)136-9171-4      Fax: (02)136-9175 
Email: info@smartiden.com   Website: http://www.smartiden.com
 


  
 
Smart Identify
ที่อยู่ : เลขที่ 594/9 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กทม.รหัสไปรษณีย์ 10510
Tel: (02)136-9171-4     Fax: (02)136-9175 
Email: info@smartiden.com   Website: http://www.smartiden.com
Line:  @smartidentify  Link Click