ReadyPlanet.com
dot
RFID Hospital Wristband (1) RFID Paper One time use (6) RFID PVC One Time use (6)
RFID PVC Wristband (6) RFID Plastic Wristband (4) RFID Nylon Wristband (6)
RFID Silicon Wristband (7)


Smart Identify Ltd., จำหน่ายสายรัดข้อม์อ อาร์เอฟไอดี (RFID wristband) แบบต่างๆ และคลื่นการใช้งาน ทั้ง คลื่นต่ำ คลื่นสูง และคลื่นสูงยิ่ง ให้ท่านได้เลือก โดยราคาย่อมเยาว์และสินค้าคุณภาพ พร้อมใช้งาน นอกจากนี้เรามีบริการสกิน โลโก้ หรือ กัดเลเซอร์โลโก้ ให้กับลูกค้า ทำทุกอย่างเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดสำหรับลูกค้า สามารถติดต่อได้ที่ 02-956-8435-7
View :   Sort :

หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
พบสินค้า 37 รายการ

 view
รหัส : RFID-WB-SL01
RFID Silicone Wristband oval Head
RFID Wristband - Silicon SL01

สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี (RFID Silicon Wristband) รุ่น SL01 เป็นสายรัดข้อมืออาร์เอฟไอดี แบบหัววงรี ตัวเรือนของสายรัดข้อมือทำจากวัสดุ ซิลิโคน สามารถใ้ส่ซิบคลื่นความถี่ ตั้งแต่ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่ต่ำ ( LF Silicon RFID Wristband) , สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูง ( HF Silicon RFID Wristband) และ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF Silicon RFID Wristband)


 view
รหัส : RFID-WB-SL02
RFID Silicone Wristband Round Head
RFID Wristband - Silicon SL02

สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี (RFID Silicon Wristband) รุ่น SL01 เป็นสายรัดข้อมืออาร์เอฟไอดี แบบหัวกลม ตัวเรือนของสายรัดข้อมือทำจากวัสดุ ซิลิโคน สามารถใ้ส่ซิบคลื่นความถี่ ตั้งแต่ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่ต่ำ ( LF Silicon RFID Wristband) , สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูง ( HF Silicon RFID Wristband) และ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF Silicon RFID Wristband)


 view
รหัส : RFID-WB-SL03
RFID Silicone Wristband oblate Head
RFID Wristband - Silicon SL03
เป็นสายรัดข้อมืออาร์เอฟไอดี แบบหัววงรี ตัวเรือนของสายรัดข้อมือทำจากวัสดุ ซิลิโคน สามารถใ้ส่ซิบคลื่นความถี่ ตั้งแต่ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่ต่ำ ( LF Silicon RFID Wristband) , สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูง ( HF Silicon RFID Wristband) และ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF Silicon RFID Wristband)


 view
รหัส : RFID-WB-SL04
RFID Silicone Wristband oblate ABS Head
RFID Wristband - Silicon SL04 สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี (RFID Silicon Wristband) รุ่น SL04 เป็นสายรัดข้อมืออาร์เอฟไอดี แบบหัววงรี ตัวเรือนของสายรัดข้อมือทำจากวัสดุ ซิลิโคน สามารถใ้ส่ซิบคลื่นความถี่ ตั้งแต่ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่ต่ำ ( LF Silicon RFID Wristband) , สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูง ( HF Silicon RFID Wristband) และ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF Silicon RFID Wristband)


 view
รหัส : RFID-WB-SL05
RFID Wristband Watch buckle
RFID Wristband - Silicon SL05 สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี (RFID Silicon Wristband) รุ่น SL05 เป็นสายรัดข้อมืออาร์เอฟไอดี แบบหัววงกลม ตัวเรือนของสายรัดข้อมือทำจากวัสดุ ซิลิโคน สามารถปรับสายตามขนาดของข้อมือผู้ใช้ได้ได้ สามารถใ้ส่ซิบคลื่นความถี่ ตั้งแต่ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่ต่ำ ( LF Silicon RFID Wristband) , สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูง ( HF Silicon RFID Wristband) และ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF Silicon RFID Wristband)


 view
รหัส : RFID-WB-SL06
RFID Silicone Wristband Open Loop
RFID Wristband - Silicon SL06 สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี (RFID Silicon Wristband) รุ่น SL06 เป็นสายรัดข้อมืออาร์เอฟไอดี แบบหัววงกลม ตัวเรือนของสายรัดข้อมือทำจากวัสดุ ซิลิโคน สามารถปรับขนาดตามข้อมือผู้ใช้ได้ สามารถใ้ส่ซิบคลื่นความถี่ ตั้งแต่ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่ต่ำ ( LF Silicon RFID Wristband) , สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูง ( HF Silicon RFID Wristband) และ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF Silicon RFID Wristband)


 view
รหัส : RFID-WB-SL07
RFID Silicone Wristband Dual Frequency Hybrid
RFID Wristband - Silicon SL07 สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี (RFID Silicon Wristband) รุ่น SL07 เป็นสายรัดข้อมืออาร์เอฟไอดี ตัวเรือนมีลักษณะหัวรี สายรัดข้อมือทำจากวัสดุ ซิลิโคน สามารถใ้ส่ซิบคลื่นความถี่ ตั้งแต่ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่ต่ำ ( LF Silicon RFID Wristband) , สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูง ( HF Silicon RFID Wristband) และ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF Silicon RFID Wristband)

RFID Nylon Wristband
 view
รหัส : RFID-WB-NL01
RFID Nylon Wristband Velcro tape
RFID Wristband - Nylon NL01 สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี (RFID Nylon Wristband) รุ่น NL01 เป็นสายรัดข้อมืออาร์เอฟไอดี ตัวเรือนของสายรัดข้อมือทำจากวัสดุ ไนล่อน สามารถใ้ส่ซิบคลื่นความถี่ ตั้งแต่ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่ต่ำ ( LF Nylon RFID Wristband) , สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูง ( HF Nylon RFID Wristband) และ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF Nylon RFID Wristband)


 view
รหัส : RFID-WB-NL02
RFID Nylon wristband Buckle tape
RFID Wristband - Nylon NL02 สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี (RFID Nylon Wristband) รุ่น NL02 เป็นสายรัดข้อมืออาร์เอฟไอดี ตัวเรือนของสายรัดข้อมือทำจากวัสดุ ไนล่อน สามารถใส่ซิบคลื่นความถี่ ตั้งแต่ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่ต่ำ ( LF Nylon RFID Wristband) , สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูง ( HF Nylon RFID Wristband) และ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF Nylon RFID Wristband)


 view
รหัส : RFID-WB-NL03
RFID Nylon Wristband Watch buckle tape
RFID Wristband - Nylon NL03 สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี (RFID Nylon Wristband) รุ่น NL03 เป็นสายรัดข้อมืออาร์เอฟไอดี ตัวเรือนของสายรัดข้อมือทำจากวัสดุ ไนล่อน สามารถใส่ซิบคลื่นความถี่ ตั้งแต่ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่ต่ำ ( LF Nylon RFID Wristband) , สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูง ( HF Nylon RFID Wristband) และ สายรัดข้อมือ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูงยิ่ง (UHF Nylon RFID Wristband)


หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
  
 
Smart Identify
ที่อยู่ : เลขที่ 594/9 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กทม.รหัสไปรษณีย์ 10510
Tel: (02)136-9171-4      Fax: (02)136-9175 
Email: info@smartiden.com   Website: http://www.smartiden.com
 


  
 
Smart Identify
ที่อยู่ : เลขที่ 594/9 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กทม.รหัสไปรษณีย์ 10510
Tel: (02)136-9171-4     Fax: (02)136-9175 
Email: info@smartiden.com   Website: http://www.smartiden.com
Line:  @smartidentify  Link Click