ระบบบริหารจัดการพาเลท

พาเลท (Pallet) เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้า และเนื่องจากมีการใช้พาเลทอย่างมากมายภายในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปมาระหว่างคลังสินค้าต่างๆ จึงมักจะพบปัญหาในเรื่องของการตรวจนับจำนวนของพาเลท หรือการติดตามพาเลทภายในคลังสินค้า และเสียเวลาการเดินตรวจนับพาเลทที่ต้องจดบันทึกด้วยมือ และที่ยากกว่านั้นคือการค้นหาพาเลทเพื่อนำมาใช้งานในครั้งต่อไป ในบางครั้งคุณก็ไม่รู้ว่ามีพาเลทที่สามารถใช้งานได้เหลือจำนวนเท่าไร หรือมีพาเลทเป็นจำนวนเท่าไรที่ถูกใช้งานไปแล้ว

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปทันทีเมื่อคุณใช้ "ระบบบริหารจัดการพาเลท (Pallet Management System)" กับเรา ด้วยความสามารถของระบบ Hardware และ Software สามารถ update สถานะของพาเลทได้อย่างละเอียด เช่น ปริมาณเข้า - ออกของพาเลทในแต่ละวันของคลังสินค้านั้นๆ ทำให้ทราบถึงสถานะและปริมาณจำนวนในปัจจุบันของพาเลท นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบพาเลทได้เมื่อพาเลทไปอยู่ผิดสถานที่

System Component : การทำงานของระบบ คือ (1) ลงทะเบียนระบุรหัสพาเลทที่ RFID Tag  (2) บันทึกข้อมูลที่ program เช่น รหัสพาเลท, คลังสินค้า, ข้อมูลผู้รับสินค้า, วันเวลาส่งคืน  (3) นำ RFID Tag ที่ลงทะเบียนไปติดกับพาเลท  (4) เวลาเคลื่อนย้ายพาเลทผ่านประตูคลังสินค้าที่ติดตั้ง Fixed reader และ Antenna ไว้ ข้อมูลของพาเลทที่เข้า - ออกคลังสินค้าจะถูกส่งไปที่ sever หลังจากที่ Fixed scan อ่าน RFID Tag  (5) ถ้าพาเลทไหนที่อยู่นอกคลังสินค้าและต้องการตรวจนับหรือเช็คสถานะสามารถใช้ Handheld เดินไป scan เพื่ออ่าน RFID Tag ได้

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ "ระบบบริหารจัดการพาเลท" สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ โทร. 02-136-9171-4 | line : @Smartidentify | e-mail : info@smartiden.com

ตัวอย่างงาน POC และงานติดตั้งอุปกรณ์ RFID
อุปกรณ์ RFID สำหรับระบบบริหารจัดการพาเลท เบื้องต้นจะมี RFID Tag สำหรับลงทะเบียนรหัสไว้ติดกับพาเลท, Handheld สำหรับไว้ scan อ่าน RFID tag แบบพกพา, Fixed reader และ Antenna สำหรับอ่าน RFID tag ติดตั้งตรงหน้าประตูคลังสินค้าเวลามีการเคลื่อนย้ายพาเลทเข้า - ออก คลังสินค้า 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวระบบสามารถติดต่อเราได้ที่ โทร.02-136-9171-4 หรือ line : @Smartidentify เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ RFID

 

Visitors: 171,123