บริการรับยื่นเอกสารกับ กสทช.

ตามคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) กำหนดสำหรับอุปกรณ์ RFID เป็นหนึ่งในกลุ่มอุปกรณ์ที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ ได้ให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องดำเนินการขอใบอนุญาต สำหรับการซื้อขายและการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับ อาร์เอฟไอดี คลื่นความถี่สูงยิ่ง (RFID Ultra High Frequency 920-925 Mhz.) หากผู้ใดมิได้ทำการขออนุญาต ถือว่ามีความผิดจะมีบทลงโทษ ทางกฎหมาย 

ดังนั้น บริษัท สมาร์ทไอเดนทิฟาย จำกัด เรามีบริการในการดูแล เดินเอกสารเพื่อขออนุญาตต่างๆ กับทาง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการเดินเอกสารขอใบอนุญาติดังนี้ 

1) ใบอนุญาตค้า : สำหรับผู้ขายอุปกรณ์ 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเป็นผู้ขายอุปกรณ์ RFID ทาง กสทช. กำหนดให้ต้องขอใบอนุญาตค้า สำหรับอุปกรณ์กลุ่มนี้ ดังนั้นหากลูกค้าท่านใดที่จะซื้อสินค้าเพื่อนำไปขาย แนวทางที่ถูกต้องคือต้องทำเอกสารใบอนุญาตค้าไว้ ณ.สถานประกอบการ ใบอนุญาตค้า ต้องต่ออายุทุก 1 ปี  

2) ใบอนุญาตตั้ง : สำหรับลูกค้า

เฉพาะลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ RFID ย่านความถี่ UHF 920 - 925 Mhz. เพื่อนำไปใช้งานในสถานประกอบการ ทำครั้งเดียวสำหรับ 1 Model ที่นำมาติดตั้งที่สถานประกอบการ เช่น ลูกค้าซื้อ Fix Reader U2681 ครั้งแรก 1 เครื่อง ตอนต้นปี  ก็ทำใบอนุญาตตั้ง แต่พอพอมากลางปี ซื้อรุ่นนี้อีก ก็ไม่ต้องทำขอใบอนุญาตนีัอีกแล้วเพราะถือว่าขออนุญาตสำหรับการใช้เครื่องรุ่นนี้แล้ว สรุป ขอครั้งเดียวถ้ายังใช้ Model เดิม   

3) ใบอนุญาตใช้ : สำหรับลูกค้า 

เฉพาะลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ RFID ย่านความถี่ UHF 920-925 Mhz. เพื่อใช้อุปกรณ์อาร์เอฟไอดี ในสถานประกอบการ จะต้องทำอนุญาตทุกครั้งที่มีการซื้อเครื่องไปติดตั้งในสถานประกอบการ เช่น ลูกค้าซื้อเครื่องรุ่น U2861 ครั้งแรก ตอนต้นปี ก็จะต้องทำใบอนุญาตใช้ พอกลางปีซื้อมาเพื่อใช้อีก ก็ต้องทำใบอนุญาตใช้อีก สรุปคือ ขอทุกครั้งที่มีการซื้อเครื่องเพิ่ม มาติดตั้ง

 

Visitors: 56,761