ปัญหาการ connect program ไม่ได้

ปัญหาการต่อเครื่องอ่าน RFID กับ Computer แล้วไม่สามารถ Connect Program เพื่อใช้งานเครื่องอ่าน RFID ได้

โดยปกติแล้วการต่อเครื่องอ่าน RFID กับ computer หรือ notebook เพื่อเปิด program ขึ้นมาใช้งานคู่กับเครื่องอ่าน RFID นั้น เราจะต้องต่อเครื่องอ่าน RFID กับ computer ผ่านทาง port ของตัวเครื่องทั้ง 2 ด้วยสาย RS232, USB หรือ สาย Lan (TCP/IP) ค่ะ ซึ่งถ้าไม่ได้ติดปัญหาอะไรหลังจากที่เราต่อสายที่ port ของเครื่องอ่าน RFID และ computer เรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถ connect program เปิดขึ้นมาใช้งานคู่กับเครื่องอ่าน RFID ได้เลยค่ะ แต่ถ้าคุณไม่สามารถ connect program เปิดขึ้นมาได้ทั้งๆ ที่ก็ต่อสายเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะมาแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นว่าต้องทำอย่างไรหรือต้องไปตั้งค่าตรงส่วนไหนค่ะ

ถ้าไม่สามารถ Connect Program ได้ ด้วยสาย RS232 หรือ USB

ถ้าคุณต่อสาย RS232 หรือ USB ที่ port ของเครื่องอ่าน RFID และที่ computer เรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่สามารถ connect program เพื่อใช้งานเครื่องอ่าน RFID ได้ เราแนะนำว่าให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

Step 1: ไปที่ This PC หรือ My computer คลิกขวาที่ icon เลือก properties จะขึ้นหน้าต่าง System ดังรูปด้านล่าง

Step 2:  เลือกที่ Device Manager จะขึ้นหน้าต่าง Device Manager ให้ไปดูตรงที่ Port (COM & LPT) ว่าเป็น port อะไร ตามรูปจะเป็น COM4


Step 3: หลังจากนั้นให้เปิด program ขึ้นมาเลือก port ให้ตรงกัน จากตรง Device Manager ตรง port เป็น COM4 ดังนั้นเราต้องเลือก port ที่หน้า program เป็น COM4 ตามดังรูปด้านล่าง

Step 4: หลังจากที่เลือก Port ตรงกันแล้ว ให้คลิกที่ "OperComPort" จะสามารถ connect program เพื่อใช้งานเครื่องอ่าน RFID ค่ะ


การแก้ไขปัญหา Connect Program ไม่ได้เมื่อต่อแบบ RS232 หรือ USBถ้าไม่สามารถ Connect Program ได้ (แบบ TCP/IP) ด้วยสาย Lan

การต่อเครื่องอ่าน RFID กับ computer แบบ TCP/IP คือการต่อเครื่องด้วยสาย Lan ค่ะ การต่อแบบ TCP/IP นั้นจำเป็นต้องให้เครื่องอ่าน RFID และ computer อยู่ในวง Lan เดียวกัน ถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับการต่อด้วยสาย Lan แล้วไม่สามารถ connect program ได้ เบื้องต้นเราขอแนะนำให้ตรวจสอบ IP Address ของเครื่องอ่าน RFID และ computer ก่อนว่าอยู่วง Lan เดียวกันหรือไม่ ตามขั้นตอนดังนี้

Step 1: Search IP ของเครื่องอ่าน RFID โดยการเปิด Program Demo ขึ้นมา แล้วให้ไปที่ Network module config > TCP config > Operation > Search ตามรูป

จะมี IP Address ขึ้นมาตามรูป IP Address คือ 192.168.1.19

Step 2: ไปตั้งค่า IP Address ของเครื่อง computer เพื่อให้วง Lan ของ computer กับเครื่องอ่าน RFID อยู่วง Lan เดียวกันเพื่อให้สามารถ connect program สำหรับใช้งานเครื่องอ่าน RFID ได้ โดยไปที่ Network and Sharing Center > Change adapter setting

คลิกขวาที่ Ethernet เลือก Properties จะขึ้นหน้าต่าง Ethernet Properties ไปเลือกที่ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) > Properties

ตรงหน้าต่าง Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties ให้เรามาเลือกเป็น Use the following IP address: เพื่อเราจะได้มาตั้งค่า IP Address ของ Computer ให้อยู่ในวง Lan เดียวกันกับเครื่องอ่าน RFID ค่ะ ซึ่งตรงช่อง IP Address นั้นจะแบ่งเป็น 4 ช่องค่ะ ช่อง 1-3 ให้ใส่ตัวเลขเหมือนกับเครื่องอ่าน RFID ที่เรา search ได้ (step 1) ส่วนตรงช่อง 4 สามารถใส่ตัวเลขได้ตั้งแต่ 1-255 ยกเว้นตัวเลข IP ของเครื่องอ่าน RFID

ตัวอย่าง : IP Address ของเครื่องอ่าน RFID ที่ search ได้คือ 192.168.1.19 ดังนั้นการเปลี่ยน IP Address ที่ computer จะเป็น 192.168.1.100 เป็นต้น

Step 3: หลังจากตั้งค่า IP Address ของ computer ให้อยู่วง Lan เดียวกันกับเครื่องอ่าน RFID แล้ว ให้มาที่หน้า program ไปที่ Command > Basic > Connect Type >  TCP/IP > IP Addr: 192.168.1.19 (IP Address ของเครื่องอ่าน RFID ที่ Search) > Connect เราก็จะสามารถ connect program เพื่อใช้งานเครื่องอ่าน RFID ได้

การแก้ไขปัญหา Connect Program ไม่ได้เมื่อต่อแบบ LanVisitors: 181,279