RFID Desktop Reader /เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีแบบตั้งโต๊ะ

RFID Desktop Reader เป็นเครื่องอ่าน ขนาดเล็กกะทัดรัด 

ระยะการอ่านสำหรับคลื่นความถี่ 125 Khz. และ 13.56 MHz. ส่วนใหญ่จะมีระยะ 0 - 1 ซม. 

สำหรับคลื่นความถี่ UHF จะมีระยะการอ่านอยู่ที่ 5 - 10 ซม.

 

LF Desktop Reader คลื่นความถี่ 125 Khz. สามารถอ่านบัตรและแท็ก LF ที่ระยะการอ่าน 0 - 1 ซม.

 

HF Desktop Reader คลื่นความถี่ 13.56 Mhz. มี 3 รุ่นหลัก ดังต่อไปนี้
รุ่น H136  : เครื่องอ่านและเขียนบัตรและแท็ก ISO14443A & B
รุ่น H736 : เครื่องอ่านและเขียนบัตรและแท็ก ISO14443A & B, ISO15693
รุ่น H937 : เครื่องอ่านและเขียนบัตรและแท็ก ISO15693

 

UHF Desktop Reader สามารถอ่านและเขียนบัตรและแท็ก UHF ที่ระยะการอ่าน 5 - 10 ซม. (ขึ้นอยู่กับแท็ก) 


  • Integrated Reader เครื่องอ่านที่ มีเสาอากาศสำหรับส่งสัญญาณภายในตัว เรามักจะเลือกใช้เครื่องอ่านประเภทนี้ สำหรับพื้นที่ที่ไม่กว้างนัก เพียงติด Integrated Reader 1 ตัว ก็สามารถอ่าน RF...

  • RFID Fixed ReaderหรือRFID Controllerทำหน้าที่อ่านข้อมูลแท็ก RFID เนื่องจากเครื่องอ่านประเภทนี้ ไม่มีเสาสัญญาณ (Antenna) ภายในตัว ลูกค้าจึงจำเป็นต้องซื้อเสาสัญญาณเพื่อนำมาใช้งานร่วม...

  • เครื่องอ่าน RFID แบบพกพา (RFID Handheld Reader) เป็นเครื่องอ่านที่ เหมาะสำหรับพกพาไปอ่านตามจุดต่าง ๆ เครื่องอ่านมีให้เลือกทั้งการเชื่อมต่อแบบระบบ Bluetooth หรือแบบ Portable PC โดยก...

  • เสาอากาศ (Antenna)สำหรับนำไปใช้งานคู่กับเครื่องอ่าน Fixed Reader เพื่อใช้ในการรับ - ส่งสัญญาณจากเครื่องอ่านไปยังแท็ก RFID และ รับค่าจากแท็ก RFID กลับมายังเครื่องอ่านเสาอากาศมีให้เล...  • UHF Antenna Multiplexer ตัวรับสัญญาณเสาอากาศ 8 port สำหรับใช้งานกับ Fixed reader เพื่อเพิ่มการต่อเสาอากาศ (Antenna) ได้มากขึ้น ทำงานที่คลื่นความถี่ 860 ~ 960MHz (UHF) รองรับการต่อเ...

  • RFID Reader ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาพิเศษ เพื่อให้ตอบโจทย์ Solution ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้งาน เช่น เครื่องอ่าน RFID สำหรับติดตั้งกับมือถือ หรือ เครื่อวอ่าน RFID แบบฝังโต๊ะ เพื่อให้ลูกค้านำไป...

  • RF cable คือสาย connect สำหรับไว้ต่อเครื่องอ่าน (RFID Reader) กับ Antennaซึ่งสายเคเบิล RF เป็นสายพื้นฐานที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณภาพและเสียงเป็นหลัก และสำหรับทางบริษัท สมาร์ท ไอเดนทิฟา...

Visitors: 188,790