RFID Integrated Reader

Integrated Reader เครื่องอ่านที่ มีเสาอากาศสำหรับส่งสัญญาณภายในตัว เรามักจะเลือกใช้เครื่องอ่านประเภทนี้ สำหรับพื้นที่ที่ไม่กว้างนัก เพียงติด Integrated Reader 1 ตัว ก็สามารถอ่าน RFID แท็กได้ทั้งหมด ตัวอย่างการนำไปใช้งาน เช่น นำไปติดกับประตูเข้า - ออกอาคาร หรือ ติดกับระบบไม้กั้น

integrate reader

 • Integrate reader 4dbi RS232
  0.00 ฿
 • Integrate reader 8 dbi : RS232+TCP/IP
  0.00 ฿
 • Integrate reader 12 dbi : RS232+TCP/IP
  0.00 ฿
 • Integrate reader 12dbi : RS232+ Wifi
  0.00 ฿
 • Integrated Reader U881-9dbi
  0.00 ฿
 • UHF Integrated Reader U2881-DK4230IE
  0.00 ฿

 • RFID Desktop Reader เป็นเครื่องอ่าน ขนาดเล็กกะทัดรัด ระยะการอ่านสำหรับคลื่นความถี่ 125 Khz. และ 13.56 MHz.ส่วนใหญ่จะมีระยะ 0 - 1 ซม. สำหรับคลื่นความถี่ UHF จะมีระยะการอ่านอยู่ที่ 5...

 • RFID Fixed ReaderหรือRFID Controllerทำหน้าที่อ่านข้อมูลแท็ก RFID เนื่องจากเครื่องอ่านประเภทนี้ ไม่มีเสาสัญญาณ (Antenna) ภายในตัว ลูกค้าจึงจำเป็นต้องซื้อเสาสัญญาณเพื่อนำมาใช้งานร่วม...

 • เครื่องอ่าน RFID แบบพกพา (RFID Handheld Reader) เป็นเครื่องอ่านที่ เหมาะสำหรับพกพาไปอ่านตามจุดต่าง ๆ เครื่องอ่านมีให้เลือกทั้งการเชื่อมต่อแบบระบบ Bluetooth หรือแบบ Portable PC โดยก...

 • เสาอากาศ (Antenna)สำหรับนำไปใช้งานคู่กับเครื่องอ่าน Fixed Reader เพื่อใช้ในการรับ - ส่งสัญญาณจากเครื่องอ่านไปยังแท็ก RFID และ รับค่าจากแท็ก RFID กลับมายังเครื่องอ่านเสาอากาศมีให้เล... • UHF Antenna Multiplexer ตัวรับสัญญาณเสาอากาศ 8 port สำหรับใช้งานกับ Fixed reader เพื่อเพิ่มการต่อเสาอากาศ (Antenna) ได้มากขึ้น ทำงานที่คลื่นความถี่ 860 ~ 960MHz (UHF) รองรับการต่อเ...

 • RFID Reader ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาพิเศษ เพื่อให้ตอบโจทย์ Solution ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้งาน เช่น เครื่องอ่าน RFID สำหรับติดตั้งกับมือถือ หรือ เครื่อวอ่าน RFID แบบฝังโต๊ะ เพื่อให้ลูกค้านำไป...

 • RF cable คือสาย connect สำหรับไว้ต่อเครื่องอ่าน (RFID Reader) กับ Antennaซึ่งสายเคเบิล RF เป็นสายพื้นฐานที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณภาพและเสียงเป็นหลัก และสำหรับทางบริษัท สมาร์ท ไอเดนทิฟา...

Visitors: 188,797