RFID Integrated Reader

Integrated Reader เครื่องอ่านที่ มีเสาอากาศสำหรับส่งสัญญาณภายในตัว เรามักจะเลือกใช้เครื่องอ่านประเภทนี้ สำหรับพื้นที่ที่ไม่กว้างนัก เพียงติด Integrated Reader 1 ตัว ก็สามารถอ่าน RFID แท็กได้ทั้งหมด ตัวอย่างการนำไปใช้งาน เช่น นำไปติดกับประตูเข้า - ออกอาคาร หรือ ติดกับระบบไม้กั้น

integrate reader

 • Integrate reader 4dbi RS232+TCP/IP
  0.00 ฿
 • Integrate reader 8 dbi : RS232+TCP/IP
  0.00 ฿
 • Integrate reader 12 dbi : RS232+TCP/IP
  0.00 ฿
 • Integrate reader 12dbi : RS232+ Wifi
  0.00 ฿
 • Integrated Reader U881-9dbi
  0.00 ฿
 • UHF Integrated Reader U2881-DK4230IE
  0.00 ฿
 • Integrated Reader xSpan R660
  0.00 ฿

 • RFID Tag คืออุปกรณ์ RFID ที่มี Chip และเสาอากาศอยู่ภายในตัวเพื่อใช้ติดกับตัวสินค้าหรือทรัพย์สินเพื่อใช้รับ-ส่งข้อมูลกับ RFID Reader ผ่านทางคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่ง RFID Tag แต่ละประเ...

 • RFID Desktop Reader เป็นเครื่องอ่าน ขนาดเล็กกะทัดรัด ระยะการอ่านสำหรับคลื่นความถี่ 125 Khz. และ 13.56 MHz.ส่วนใหญ่จะมีระยะ 0 - 1 ซม. สำหรับคลื่นความถี่ UHF จะมีระยะการอ่านอยู่ที่ 5...

 • RFID Fixed ReaderหรือRFID Controllerทำหน้าที่อ่านข้อมูลแท็ก RFID เนื่องจากเครื่องอ่านประเภทนี้ ไม่มีเสาสัญญาณ (Antenna) ภายในตัว ลูกค้าจึงจำเป็นต้องซื้อเสาสัญญาณเพื่อนำมาใช้งานร่วม...

 • เครื่องอ่าน RFID แบบพกพา (RFID Handheld Reader) เป็นเครื่องอ่านที่ เหมาะสำหรับพกพาไปอ่านตามจุดต่างๆ เครื่องอ่านมีให้เลือกทั้งการเชื่อมต่อแบบระบบ Bluetooth หรือแบบ Portable PC โดยกา...

 • เสาอากาศ (Antenna)สำหรับนำไปใช้งานคู่กับเครื่องอ่าน Fixed Reader เพื่อใช้ในการรับ - ส่งสัญญาณจากเครื่องอ่านไปยังแท็ก RFID และ รับค่าจากแท็ก RFID กลับมายังเครื่องอ่านเสาอากาศมีให้เล...

 • Gate Device คือชุดประตูระบบ RFID ทำงานที่คลื่นความถี่ UHF ออกแบบมาสำหรับติดตามการรับเข้าของสินค้าหรือตรวจสอบบุคคลที่เข้า-ออกภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้ เหมาะสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ในก...

 • ปัจจุบันมีการนำระบบ RFID มาประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ระบบคลังสินค้า, ระบบขนส่ง, ระบบติดตามอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์, ระบบควบคุมการเข้า-ออกของรถยนต์ในห้างสรรพ...

 • RF cable คือสาย connect สำหรับไว้ต่อเครื่องอ่าน (RFID Reader) กับ Antennaซึ่งสายเคเบิล RF เป็นสายพื้นฐานที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณภาพและเสียงเป็นหลัก และสำหรับทางบริษัท สมาร์ท ไอเดนทิฟา...

 • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด RFID คือ เครื่องพิมพ์ชนิดเดียวกับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เพียงแต่เพิ่มอุปกรณ์พิเศษเข้าไป คือ ตัวเขียนสัญญาณ RFID เข้าไปในตัวเครื่อง โดยมีข้อจำกัดในส่วนของคลื่นสัญ... • การทำ POC คือการนำอุปกรณ์ RFID ไปติดตั้งที่หน้างานของลูกค้าเพื่อให้ทางลูกค้าได้เห็นภาพการทำงานจริงของอุปกรณ์ RFID รวมถึงประสิทธิภาพ RFID Tag ของแต่ละประเภทอีกด้วย การทำ POC นั้นจะท...

Visitors: 383,437