We are RFID Hardware Provider

One Stop for RFID ศูนย์รวมครบวงจร สำหรับอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีและแท็คอาร์เอฟไอดี ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

ส่วนหนึ่งของลูกค้าเรา


รับข่าวสารจากเรา

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 114,482