RFID POC Service

การทำ POC คือการนำอุปกรณ์ RFID ไปติดตั้งที่หน้างานของลูกค้าเพื่อให้ทางลูกค้าได้เห็นภาพการทำงานจริงของอุปกรณ์ RFID รวมถึงประสิทธิภาพ RFID Tag ของแต่ละประเภทอีกด้วย การทำ POC นั้นจะทำให้ลูกค้ามั่นใจมากขึ้นกับการทำงานจริงของอุปกรณ์ RFID ก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ RFID หรือนำระบบ RFID เข้ามาใช้ภายในหน่วยงานของลูกค้า และคุณสามารถมั่นใจกับทีมงานการทำ POC ของเราได้เพราะควบคุมและบริหารงานโดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์โดยตรงผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี เพื่อความถูกต้องของกระบวนการทำ POC ซึ่งในการทำ POC นั้นเราคำนึงถึงการทำงานได้จริงของอุปกรณ์ RFID หรือ Solution Concept ต่างๆ ที่ทางลูกค้าต้องการว่าจะใช้งานได้จริง ดังนั้นเพื่อความมั่นใจในตัวสินค้าและการเห็นภาพจริงของอุปกรณ์ RFID เราจึงมีบริการไปทำ POC ที่หน้างานของหน่วยงานลูกค้า สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทำ POC สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-136-9171-4 หรือ line : @Smartidentify เราพร้อมให้คำปรึกษากับท่าน

Package POC ประกอบด้วย
ใน 1 Package POC สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ (1)ทางเราจะมีเจ้าหน้าที่เข้าหน้างานของคุณอย่างน้อย 4 ท่าน (2)หลังจากทำ POC เสร็จเรียบร้อยแล้วทางเราจะกลับมาทำ vdo สรุปผล test การทำงานของเครื่องอ่าน RFID ทั้งหมดพร้อมกับ Power Point และ เอกสารสรุปผลการทำ POC ทั้งหมดส่งให้กับทางลูกค้าทาง e-mail

การทำ POC เพื่อติดตามจำนวนพาเลท

พาเลทเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อย่างมากมายภายในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เคลื่อนย้ายสินค้าไปมาระหว่างคลังสินค้า และเรามักจะพบปัญหาเรื่องการตรวจนับจำนวนของพาเลท การติดตามสถานะของพาเลทภายในคลังสินค้า และที่ยากกว่านั้นในบางครั้งคุณก็ไม่รู้ว่ามีพาเลทที่สามารถใช้งานได้เหลือจำนวนเท่าไรหรือมีพาเลทเป็นจำนวนเท่าไรที่ถูกใช้งานไปแล้ว ดังนั้นการที่เรา ทำ POC เพื่อติดตามจำนวนของพาเลท เพื่อเป็นการทดสอบความเป็นได้ของอุปกรณ์ RFID (RFID Reader, RFID Tag) ในการทำงานที่สภาวะแวดล้อมจริงที่หน้างานของลูกค้านั่นเอง

การทำ POC เพื่อตรวจนับจำนวนทอง

การทำ POC เพื่อตรวจนับจำนวนทองหรือตรวจสอบจำนวนทองที่รับเข้า-ออกนั้น เพื่อเป็นการประเมินการทำงานเบื้องต้นของตัวเครื่องอ่าน RFID และ RFID Tag ว่าสามารถทำงานได้จริงในพื้นหน้างานของลูกค้า เนื่องด้วยสินค้าประเภททองนั้นเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงดังนั้นทางลูกค้าจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบจำนวนสินค้าอยู่เป็นประจำ การที่เราทำ POC เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของตัวอุปกรณ์ RFID รวมทั้งระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทางลูกค้าว่าอุปกรณ์ RFID สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการหรือไม่นั่นเอง

Visitors: 391,269