RFID ระบบเข้าออก

Access Control System ระบบควบคุมการเข้า-ออกแบบอัตโนมัติ

ระบบ Access Control คือระบบควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ต่างๆ โดยเราสามารถกำหนดสิทธิให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเข้ามาในพื้นที่ได้ ในชีวิตประจำวันของเรานั้นสามารถเห็นได้ทั่วไป เช่น การเข้า-ออกของรถยนต์ตามหมู่บ้าน คอนโด หรือห้างสรรพสินค้า การเข้า-ออกของพนักงานหรือผู้มาติดต่อตามบริษัท หน่วยงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการควบคุมการผ่านเข้า-ออกเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นระบบ Access Control ทั้งสิ้น

สมาร์ท ไอเดนทิฟาย จำกัด เราเป็นบริษัทฯ จัดจำหน่ายอุปกรณ์ RFID ไม่ว่าจะเป็น RFID Reader, RFID Tag, RFID Card, RFID Windshield Tag แบบครบวงจรสำหรับใช้ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อให้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานตามความต้องการของบริษัท หน่วยงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมได้ 

เรามีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์โดยตรงมากกว่า 10 ปี คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ RFID สำหรับติดตั้ง Access Control ติดต่อเราได้ที่ Tel.02-136-9171-4 หรือที่
line@ : @Smartidentify

Hardware Access Control (Short Rance)
เป็นระบบควบคุมการเข้า-ออก ของรถหรือบุคคลด้วยการทาบบัตรและบัตรนั้นจะถูกอ่านด้วยหัวอ่านระยะสั้นที่รองรับระยะตั้งแต่ 1-15 ซม. ช่วยให้รู้ข้อมูลของเจ้าของบัตรการผ่านเข้า-ออก ในพื้นที่นั้น
Hardware Access Control (Long Rance)
เป็นระบบควบคุมการเข้า-ออก ของรถในระยะไกลโดยรถยนต์จะติด Windshield Tag พอรถยนต์เข้าในระยะการอ่านของเครื่องอ่าน ไม้กั้นรถจะเปิดให้รถยนต์สามารถผ่านได้โดยแบบอัตโนมัติ
Visitors: 290,760