High Temperature Tag

High Temperature Tag คือ แท็ก RFID ที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในสภาวะที่มีความร้อนสูง หรือ สำหรับงานที่ต้องการแท็กที่ สามารถทนความร้อนได้เกิน 100 องศาขึ้นไป เป็นแท็กที่มีราคาสูงกว่าแท็ก RFID ทั่วไป ในกรณีที่ต้องการแท็กสำหรับใช้งานในสภาวะอุณภูมิไม่เกิน 130 องศา แนะนำให้ใช้ RFID on Metal Tag ทดแทนได้ 

ระยะการใช้งานของแท็กประเภทนี้อยู่ที่ประมาณ 150 - 200 ครั้ง ซึ่งไม่สูงมากนัก อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

RFID High Temperature Tag

  • UHF Anti Metal Tag HT3146 (High temp)
    0.00 ฿
  • UHF Anti Metal Tag HT4215 (High temp)
    0.00 ฿
Visitors: 374,492