Barcode Handheld

เครื่องอ่าน Barcode Scanner แบบพกพา เป็นเครื่องอ่านที่ เหมาะสำหรับพกพาไปอ่านตามจุดต่างๆ 

บาร์โค้ด 1 มิติ (1D) คือเป็นการเรียงตัวกันของ "บาร์" หรือ "แท่ง" เป็นเส้นขนานหลายๆ เส้นที่มีความหนา ช่องไฟเรียงกันอย่างมีกฎเกณฑ์และมีความหมาย ซึ่งรูปแบบนี้เราจะเรียกว่าเชิงเส้น หรือ (1D) โดยอ่านข้อมูลผ่านแนวยาวมีระยะห่างและความหนาของแท่ง

บาร์โค้ด 2 มิติ (2D) คือเป็นการเรียงตัวกันในลักษณะของจุด สี่เหลี่ยม หรือรูปแบบเรขาทางคณิตอื่นๆ แต่ที่เราพบเห็นในปัจจุบันนี้ คือ QR Code สามารถสแกนข้อมูลและบันทึกภาพไว้เหมือนกดถ่ายภาพกล้องดิจิตอล ทำให้รับข้อมูลได้ละเอียดมากกว่าบาร์โค้ด

ลักษณะของหัวอ่านบาร์โค้ด


การอ่านแบบบาร์โค้ด 1 มิติ เป็นการใช้ลำแสงที่มีความเข้มสูง scan อ่านเป็นเส้นตรงตามแนวของบาร์โค้ด ประมวลผลข้อมูลจากระยะห่างและความหนาของแท่งบาร์โค้ด ความยาวของบาร์โค้ดนั้นจะแปรผันไปตามจำนวนข้อมูล ยิ่งเยอะจะยิ่งมีความยาวมากขึ้น 

การอ่านแบบบาร์โค้ด 2 มิติ เป็นการรับข้อมูลในกรอบแสงของหัวอ่าน ทำให้สามารถอ่านได้ทั้งบาร์โค้ด 1 มิติและ 2 มิติ รวมไปถึงการอ่านบาร์โค้ดหลายตัวพร้อมกันในครั้งเดียว แต่อาจจะมีเรื่องความช้าบ้างหากมีบาร์โค้ดหลายตัวในสินค้าตัวเดียว เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล

 

Barcode Handheld Reader

  • iData 65 Super-efficient Mobile Computer
    0.00 ฿
  • iData 70 High-efficient Mobile Computer
    0.00 ฿
Visitors: 328,188