10dbi Plate Antenna U10LP SMA-Female

รหัสสินค้า : SID-ANT-U10LP-6610

10dbi Plate Antenna U10LP SMA-Female

  • UHF Antenna
  • Frequency range 902-928MHz
  • Gain รับส่งสัญญาณ 10 dbi


Document Support 

  • Download Data Sheet
  • Download Manual
  • Download SDK
  • AT Command
  • Q&A


** เนื่องจากสินค้ายังไม่ขายผ่าน Online ดังนั้นลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการติดต่อสอบถามมายัง

1. add Line@ : @smartidentify

2. e-mail : rfid2@smartiden.com

3. กรอกรายละเอียดด้านล่างคะ

จำนวน
ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 56,769