UHF Windshield Tag Model 8030

รหัสสินค้า : RFID-WS-UHF-8030

UHF Windshield Tag Model 8030

  • Protocol EPC C1 Gen2/ISO18000-6C
  • Frequency 860 - 960 Mhz.
  • Size 80 x 30 mm.
  • Chip Alien Higgs-3
  • Roll 1,000 pcs

Data Sheet

** เนื่องจากสินค้ายังไม่ขายผ่าน Online ดังนั้นลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการติดต่อสอบถามมายัง

1. add Line@ : @smartidentify

2. e-mail : rfid2@smartiden.com

3. กรอกรายละเอียดด้านล่างคะ

จำนวน
ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 56,762