UHF Windshield Tag Model 10075

รหัสสินค้า : RFID-WS-UHF-10075

UHF Windshield Tag Model 10075

  • Protocol EPC C1 Gen2/ISO19=8000-6C
  • Frequency 860 - 960 Mhz.
  • Size 101 x 76 mm.
  • Chip : Higgs-3 (with 512 bits user memory)
  • Base Material paper 
  • Read & write tag 
  • appx. 6-8 Meter for reader 12 dbi 5W

Data Sheet

** เนื่องจากสินค้ายังไม่ขายผ่าน Online ดังนั้นลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการติดต่อสอบถามมายัง

1. add Line@ : @smartidentify

2. e-mail : rfid2@smartiden.com

3. กรอกรายละเอียดด้านล่างคะ

จำนวน
ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 56,763