UHF Wet Inlay Frog Monza 76x76 mm

รหัสสินค้า : RFID-ILW-UHF-7676

UHF Wet Inlay Frog Monza 76x76 mm

  • Integrated Circuit (IC) EPC Class 1 Gen 2 compliant
  • Total memory 96 bit
  • Operating frequency 860-960 MHz

Data Sheet

** เนื่องจากสินค้ายังไม่ขายผ่าน Online ดังนั้นลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการติดต่อสอบถามมายัง

1. add Line@ : @smartidentify

2. e-mail : rfid2@smartiden.com

3. กรอกรายละเอียดด้านล่างคะ

จำนวน
ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 86,529