RFID Tag


  • RFID Wristband คือแท็ก RFID ประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาในรูปของสายรัดข้อมือ เพื่อใช้ในการสวมใส่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ตัวอย่างการใช้งาน RFID Wristband ที่นิยมใช้และพบเห็นไ...

  • โดยปกติแล้วคุณลักษณะทั่วไปของ RFID Tag คลื่นความถี่สูงยิ่ง (900 Mhz.) หรือ UHF Tag เมื่อนำไปติดกับวัสดุที่เป็นโลหะ หรือ วัสดุที่บรรจุน้ำ จะไม่สามารถอ่านค่าแท็กได้ เนื่องจากถูกรบกวน...

  • High Temperature Tag คือ แท็ก RFID ที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในสภาวะที่มีความร้อนสูง หรือ สำหรับงานที่ต้องการแท็กที่ สามารถทนความร้อนได้เกิน 100 องศาขึ้นไป เป็นแท็กที่มีราคาสูงกว่...

  • RFID Tool Tag คือ แท็กคลื่นความถี่UHF แบบ Anti Metal Tag ที่มีขนาดเล็ก สำหรับนำไป ติดที่เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ทั้งเครื่องมือแพทย์ หรือ เครื่องมือของช่างซ่อมบำรุง เพื่อใช้ในการตรวจ...

  • RFID Labelเป็นแท็ก RFID ที่มีราคา ถูกที่สุด ส่วนใหญ่ ใช้ได้ครั้งเดียว เนื่องจากหากลอกออก อาจทำให้เกิดความเสียหายกับตัว Chip ด้านในได้ RFID Label Tag มีขนาดให้เลือกหลายขนาดขึ้นอยู่ก...

  • UHF RFID Tagเป็น RFID Tag สำหรับออกแบบมาเพื่อใช้ในการติดตามเครื่องประดับ เช่น สร้อยทอง แหวนเพชร สร้อยข้อมือ ภายในร้านเครื่องประดับ หรือร้านขายทอง เป็นต้น ในรูปแบบอัตโนมัติUHF RFID ...

  • RFID Laundry Tag คือแท็ก RFID ที่สามารถ ทนต่อการซักล้าง, ทนต่อความร้อนในการรีด และสามารถ เย็บติดกับเสื้อผ้าได้ RFID Laundry Tag มักถูกนำมาใช้ในการตรวจนับสินค้า หรือ นับจำนวนครั้งใน...

  • RFID Windshild Tag คือแท็ก RFID ที่ใช้สำหรับ ติดกระจกรถยนต์ เป็นแท็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อขยายสัญญาณให้ดีขึ้นเมื่อติดเข้ากับกระจกรถยนต์ ในRFID Windshild Tag บางรุ่น Chip จะถูกเคลือบด้...


  • RFID Active Tag เป็นแท็ก RFID ที่ มีแบตเตอรี่ในตัว สำหรับนำไปใช้งานกับเครื่องอ่านประเภท RFID Active Reader การมีแบตเตอรี่ในตัวทำให้สามารถ อ่านระยะได้ไกลกว่าแท็กแบบ Passive ส่วนใหญ่...


Visitors: 188,793