Other RFID Readers

RFID Reader ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาพิเศษ เพื่อให้ตอบโจทย์ Solution ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้งาน เช่น เครื่องอ่าน RFID สำหรับติดตั้งกับมือถือ หรือ เครื่อวอ่าน RFID แบบฝังโต๊ะ เพื่อให้ลูกค้านำไปประยุกต์ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น 

RFID Other Reader

 • HF RFID Reader SL110 Audio Jack
  0.00 ฿
 • UHF RFID Reader SL120 3.5mm Audio Jack
  0.00 ฿

 • RFID Desktop Reader เป็นเครื่องอ่าน ขนาดเล็กกะทัดรัด ระยะการอ่านสำหรับคลื่นความถี่ 125 Khz. และ 13.56 MHz.ส่วนใหญ่จะมีระยะ 0 - 1 ซม. สำหรับคลื่นความถี่ UHF จะมีระยะการอ่านอยู่ที่ 5...

 • Integrated Reader เครื่องอ่านที่ มีเสาอากาศสำหรับส่งสัญญาณภายในตัว เรามักจะเลือกใช้เครื่องอ่านประเภทนี้ สำหรับพื้นที่ที่ไม่กว้างนัก เพียงติด Integrated Reader 1 ตัว ก็สามารถอ่าน RF...

 • RFID Fixed ReaderหรือRFID Controllerทำหน้าที่อ่านข้อมูลแท็ก RFID เนื่องจากเครื่องอ่านประเภทนี้ ไม่มีเสาสัญญาณ (Antenna) ภายในตัว ลูกค้าจึงจำเป็นต้องซื้อเสาสัญญาณเพื่อนำมาใช้งานร่วม...

 • เครื่องอ่าน RFID แบบพกพา (RFID Handheld Reader) เป็นเครื่องอ่านที่ เหมาะสำหรับพกพาไปอ่านตามจุดต่างๆ เครื่องอ่านมีให้เลือกทั้งการเชื่อมต่อแบบระบบ Bluetooth หรือแบบ Portable PC โดยกา...

 • เสาอากาศ (Antenna)สำหรับนำไปใช้งานคู่กับเครื่องอ่าน Fixed Reader เพื่อใช้ในการรับ - ส่งสัญญาณจากเครื่องอ่านไปยังแท็ก RFID และ รับค่าจากแท็ก RFID กลับมายังเครื่องอ่านเสาอากาศมีให้เล...

 • ปัจจุบันมีการนำระบบ RFID มาประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ระบบคลังสินค้า, ระบบขนส่ง, ระบบติดตามอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์, ระบบควบคุมการเข้า-ออกของรถยนต์ในห้างสรรพ...

 • Gate Device คือชุดประตูระบบ RFID ทำงานที่คลื่นความถี่ UHF ออกแบบมาสำหรับติดตามการรับเข้าของสินค้าหรือตรวจสอบบุคคลที่เข้า-ออกภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้ เหมาะสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ในก...
Visitors: 290,761