ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติด้วย RFID

การนำระบบ RFID มาใช้ควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ (Access control) สามารถช่วยให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากจะมีเพียงคนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในพื้นที่ของคุณได้ การควบคุมการเข้า-ออกจำเป็นอย่างมากสำหรับบริษัท โรงเรียน หอพัก หรือ องค์กรใดๆ ที่ต้องการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวจากคนแปลกหน้า แม้ในตอนนี้ยังไม่มีวิธีการใดที่สามารถป้องกันการบุกรุกพื้นที่ของคนแปลกหน้าได้อย่าง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ระบบ RFID ก็ถือว่าเป็นระบบหนึ่งที่สามารถป้องกันพื้นที่ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยทั่วไปแล้วระบบ access control นั้น จะมีองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้ คือ RFID reader, RFID tag และ Software
ระบบนี้สามารถใช้คลื่นความถี่ได้ทั้ง LF HF และ UHF แต่หากใช้คลื่น UHF ความปลอดภัยในการเข้า-ออกพื้นที่จะลดลงอย่างมาก เนื่องจากคลื่น UHF มีระยะการอ่านที่ไกล ดังนั้นการเปิดประตูที่ระยะ 3 - 6 เมตร อาจนำมาซึ่งปัญหาได้เนื่องจากหากพนักงานที่มีบัตร UHF เดินไปมาในระแวกนั้นอาจเปิดประตูโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถผ่านประตูเข้าไปได้นั่นเอง

การติดตั้งระบบ RFID ด้วยคลื่นความถี่ LF หรือ HF จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนทางเข้า-ออก โดยทางเข้า-ออกแต่ละจุดจำเป็นต้องมีเครื่องอ่าน RFID ซึ่งราคาของเครื่องอ่านจะขึ้นอยู่กับระยะและความสามารถของเครื่องแต่ละรุ่น เช่น บางเครื่องสามารถอ่านได้ 2 คลื่นความถี่ เป็นต้น ในส่วนของ พนักงาน นักเรียน หรือ เจ้าของพื้นที่ ทุกคนจะต้องมีบัตรหรือป้ายคลื่นความถี่ HF หรือ LF อยู่กับตัวเพื่อใช้สำหรับเข้า-ออกอาคาร ราคาของป้ายและบัตรจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น โดยสามารถเขียนข้อมูลลงไปได้ตามต้องการ

ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติด้วย RFID สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในส่วนงานอื่นๆ ได้อีกเป็นจำนวนมาก เช่น ระบบลานจอดรถ หรือ การเข้า-ออกงานอาคาร เป็นต้น ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนี้กับเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ Line : @smartidentify หรือ โทร. 02-136-9171-4
Visitors: 181,267